Πιστοποιήσεις

 

Το σύστημα διαχείρισης της εταιρίας ικανοποιεί τις απαιτήσεις των παρακάτω διεθνών προτύπων:

 

 

 

Αντίστοιχα η παραγωγή διέπεται από τους κανονισμούς των:

 

    

 

 

 

Βρείτε Μας Στο Χάρτη

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δ. ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ
 
Τηλ. 210 57 65 009
Φαξ. 210 57 82 380
 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
 
Τηλ. 210 57 55 566
Φαξ.. 210 57 54 999